Συσκευασίες

500x500_cardiovet

CardioVet

90 δισκία

Τα δισκία μπορούν να χορηγηθούν απ` ευθείας ή να θρυμματιστούν και να χορηγηθούν με την τροφή. Εάν η ημερήσια δόση περιλαμβάνει περισσότερα από  1 δισκία, η δόση μπορεί να μοιραστεί σε 2 ή 3 χορηγήσεις.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search