Βασικά Σημεία

  • Προστατεύει από τη συσσώρευση των λιπαρών
    οξέων στα κύτταρα του μυοκαρδίου
  • Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες
  • Ρυθμίζει τα επίπεδα ιόντων ασβεστίου
  • Έχει αντιαρρυθμική δράση
  • Εμποδίζει την προσκόλληση αιμοπεταλίων
    στη στεφανιαία αρτηρία
Γιατί να δώσω CardioVet στο ζώο μου;

Το CardioVet ενισχύει την καρδιακή λειτουργία. Μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλη θεραπεία, αναλόγως το πρόβλημα, θα μπορέσει να εξαλείψει τα συμπτώματα που έχουν καρδιογενή προέλευση.

Πότε να δώσω CardioVet στο ζώο μου;

Ο κτηνίατρος σας είναι ο αρμοδιότερος για να σας ενημερώσει για όποιο πρόβλημα έχει το ζώο και πως θα το αντιμετωπίσετε. Οι κτηνίατροι συστήνουν το CardioVet σε καρδιακές παθήσεις, όπως η διατατική μυοκαρδιοπάθεια και η βαλβιδική ανεπάρκεια.

Μπορώ να δίνω το CardioVet συνεχώς;

Δεν υπάρχει αντένδειξη και μπορεί να χορηγείται συνεχώς. Το διάστημα όμως, καλό θα είναι να το ορίσει ο κτηνίατρος, σύμφωνα με το εκάστοτε πρόβλημα.

Υπερδοσολογία

Το προϊόν είναι ασφαλές ακόμη και στη χορήγηση κάποιας κατά λάθος μεγαλύτερης από την προτεινόμενη δόσης. Σε καμία περίπτωση, δεν προτείνεται η συστηματική υπερδοσολγία. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιος για την αύξηση της δόσης ή του χρονικού διαστήματος χορήγησης είναι ο κτηνίατρος που παρακολουθεί το ζώο.

Πόση ποσότητα να δίνω;

Στην ενότητα Δοσολογία θα βρείτε γενικές οδηγίες. Σε περίπτωση που το ζώο σας απαιτεί ειδική μεταχείριση (π.χ. χορήγηση άλλων φαρμάκων, ζώο που νοσεί κλπ.), συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο σας.