Βασικά Σημεία

  • Προστατεύει από τη συσσώρευση των λιπαρών
    οξέων στα κύτταρα του μυοκαρδίου
  • Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες
  • Ρυθμίζει τα επίπεδα ιόντων ασβεστίου
  • Έχει αντιαρρυθμική δράση
  • Εμποδίζει την προσκόλληση αιμοπεταλίων
    στη στεφανιαία αρτηρία
Γιατί να δώσω CardioVet στο ζώο μου;

Το CardioVet ενισχύει την καρδιακή λειτουργία. Μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλη θεραπεία, αναλόγως το πρόβλημα, θα μπορέσει να εξαλείψει τα συμπτώματα που έχουν καρδιογενή προέλευση.

Πότε να δώσω CardioVet στο ζώο μου;

Ο κτηνίατρος σας είναι ο αρμοδιότερος για να σας ενημερώσει για όποιο πρόβλημα έχει το ζώο και πως θα το αντιμετωπίσετε. Οι κτηνίατροι συστήνουν το CardioVet σε καρδιακές παθήσεις, όπως η διατατική μυοκαρδιοπάθεια και η βαλβιδική ανεπάρκεια.

Μπορώ να δίνω το CardioVet συνεχώς;

Δεν υπάρχει αντένδειξη και μπορεί να χορηγείται συνεχώς. Το διάστημα όμως, καλό θα είναι να το ορίσει ο κτηνίατρος, σύμφωνα με το εκάστοτε πρόβλημα.

Υπερδοσολογία

Το προϊόν είναι ασφαλές ακόμη και στη χορήγηση κάποιας κατά λάθος μεγαλύτερης από την προτεινόμενη δόσης. Σε καμία περίπτωση, δεν προτείνεται η συστηματική υπερδοσολγία. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιος για την αύξηση της δόσης ή του χρονικού διαστήματος χορήγησης είναι ο κτηνίατρος που παρακολουθεί το ζώο.

Πόση ποσότητα να δίνω;

Στην ενότητα Δοσολογία θα βρείτε γενικές οδηγίες. Σε περίπτωση που το ζώο σας απαιτεί ειδική μεταχείριση (π.χ. χορήγηση άλλων φαρμάκων, ζώο που νοσεί κλπ.), συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο σας.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search