Πότε να δώσω CardioVet στο ζώο μου;

 In

Ο κτηνίατρος σας είναι ο αρμοδιότερος για να σας ενημερώσει για όποιο πρόβλημα έχει το ζώο και πως θα το αντιμετωπίσετε. Οι κτηνίατροι συστήνουν το CardioVet σε καρδιακές παθήσεις, όπως η διατατική μυοκαρδιοπάθεια και η βαλβιδική ανεπάρκεια.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search