Μπορεί το δισκίο να σπάσει στη μέση;

 In

Ναι, το δισκίο μπορεί να σπάσει στη μέση, χωρίς να επηρεαστεί η απορρόφηση των ενεργών συστατικών του.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search